Adres strony www: Biuro Detektywistyczne Radom

Detektywi Secret Key powstała na bazie wieloletnich działań operacyjnych, po to aby odkrywać fakty i pomagać osobom w skomplikowanych sytuacjach osobistych jak i zawodowych.
Nasze usługi detektywistyczne obejmują m.in.

wywiad gospodarczy jak również obserwację osób, ustalanie majątku.

Nasze usługi zmierzają do kompletnego przedstawienia dokumentacji i potwierdzeń, do spraw w sądzie.

Aktywności operacyjne prowadzimy w poufności, skrycie, używając zaawansowanych aktualnych urządzeń, eliminujących odkrycie naszych działań.
Potrafimy jak wkomponować się w środowisko i będąc nierozpoznani.